Pályázatokat várnak a hagyományos gyümölcstermesztés népszerűsítésére

A Hagyományaink gyümölcsei című projektjének keretében pályázatot hirdet a Civitas Alapítvány udvarhelyszéki civil szervezeteknek, óvodáknak, iskoláknak, egyházaknak, önkormányzatoknak vagy különféle vállalkozásoknak, melyek vállalják, hogy pályázati programjukban nyilvánosságot teremtenek a hagyományos gyümölcstermesztésnek, gyümölcsöknek és azok feldolgozási módozatainak.
A Civitas Alapítvány által koordinált, és a Norvég Kormány támogatását élvező projekt a hagyományokhoz nyúl vissza, mégis újszerű kezdeményezésnek számít, hiszen szemléletváltásra, tanulásra, újszerű cselekvésre sarkall. A pályázat kiírói szeretnék, ha minél többen odafigyelnének hagyományos gyümölcseinkre, a belőlük készülő egészséges finomságokra, a hozzájuk fűződő gazdálkodási módra, szokásokra – tájékoztatta lapunkat Csáki Rozália, a Civitas Alapítvány projektvezetője. A pályázattal a kiíró elsősorban nyilvánosságot igyekszik teremteni, illetve minél több személy figyelmét fel kívánja hívni a hagyományos gyümölcstermesztésre, gyümölcsökre, és azok feldolgozási módozataira, valamint környezetünk ily módon történő megóvására, közösségünk fejlődésére. E célok megvalósításáért bármilyen tevékenységi formát hajlandóak támogatni, amely az imént leírt témakörök mentén értékeket, nyilvánosságot teremt, de nem utolsó szempont, hogy minél több személyt vonjon be a programba és információs, tájékoztató jellege legyen. Támogatható tevékenységek lehetnek pl. a vetélkedők vagy egyéb közösségi események szervezése – említi a példákat felhívásában a kiíró alapítvány.
A pályázatra benyújtott projekteket 2010. január 15. és március 30. között kell megvalósítani. A Civitas Alapítvány három programot kíván támogatni, melyre 20.000 lejes pályázati kerettel rendelkezik. Az említett összeg résztámogatás, melyet minden pályázó minimum tíz százalékos önrésszel kell kiegészítsen. A pályázatok leadási határideje 2009. december 21., délután 16 óra (beérkezés utolsó időpontja).

A pályázatokat az alapítvány pályázati űrlapjával és az abban kért mellékletek csatolásával lehet benyújtani nyomtatott formában, 1 példányban. A pályázati űrlapot az alapítvány székhelyén lehet átvenni személyesen vagy letölthető a következő honlapokról: www.szekelygyumolcs.ro, www.civitas.ro

A nyomtatott pályázatokat személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni a következő címre: Civitas Alapítvány, Székelyudvarhely – 535600, Bethlen Gábor u. 43, Hargita megye. Eredményhirdetés: 2010. január 15. További részletek tel./fax: 0266–218481, e-mail: office.udv@civitas.ro.

2009. 11. 26
www.szekelyhon.ro

Szigorítják a földvásárlás feltételeit

Szigorítani készül a román kormány a hazai és külföldi magán- személyek földvásárlásának feltételeit, de letett arról, hogy száz hektáros birtokhatárt vezessen be – derült ki egy sürgősségi kormányrendelet tervezetéből, amelyet csütörtökön ismertetett a román média.

Hét százalékkal nőtt az ipari termelés

2012 hasonló időszakához viszonyítva az idei esztendő első kilenc hónapjában 7%-kal nőtt az ipari termelés, a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított index szerint a növekedés 6,2%-os volt – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

IMF: stabilizálódik a nemzetközi pénzügyi rendszer

A nemzetközi pénzügyi rendszer átalakulások sorozatán keresztül halad a nagyobb stabilitás felé – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap októberi „Fiscal Monitor" elemzése.

Emelik a vidékfejlesztési tervben pályázható fejezetek számát

A legújabb információk szerint az új, a 2014 és 2020 közötti időszakra érvényes vidékfejlesztési tervben nem 11, hanem 14 pályázható fejezetet indítanak. Az új vidékfejlesztési terv elké- szítését az osztrák GBI Consulting szaktanácsadó cég végzi, mun­kájában nyolc romániai intézmény és mezőgazdasági e- gyetem segíti. Természe­tesen a terv kidolgozásánál a szakmi- nisztérium adja meg az irányokat, ő dönti el, hogy mely pályázati területeket kezelik majd elsődlegesen.

Már a válság utánra készül az Eurócsoport

A német kormánnyal ellentétben valamennyi uniós intézmény jogi szolgálata azon a véleményen van, hogy nem kell EU-szerződést módosítani az egységes bankszanálási mechanizmus létrehozásához. Az EKB alelnöke szerint átmenetileg az ESM nyújthatna kölcsönt a majdani bankszanálási alapnak.

Csökkentek a fogyasztói árak

Az élelmiszerárak 0,8 százalékos csökkenése nyomán augusztusban 0,2 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak júliushoz képest, az éves inflációs ráta 3,67 százalékra esett vissza, mutatnak rá az Országos Statisztikai Hivatal (INS) által a szerdán közzétett adatok.

Az energiapiaci liberalizáció ára

Július elsejétől újabb tétellel „bővült” a villanyszámla. A piaci versenytételnek nevezett elemmel a fogyasztók a most elkezdődött energiapiaci liberalizációt fizetik meg.

Háromszéken teret veszít a krumplitermelés

Diszkriminálják a pityóka termelőket, hívták fel a Sepsiszentgyörgyre látogató Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter figyelmét a termelők és kézdivásárhelyi kutatóállomás vezetői.

Támogatáselőleg juhtartó gazdáknak

Hétfőtől a juh- és kecsketenyésztő gazdák igényelhetik az állataik után járó támogatások előlegben történő kifizetését, melyre a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) min­den nagyobb bankkal – Transilvania, Raiffeisen, BCR, BRD, OTP, CEC, ProCredit, Intesa Saopaolo – szerződött. Állatonként 30 lej igényelhető – tudtuk meg Marius Popicától, az intézmény aligazgatójától.

Változhatnak a szarvasmarhatartásra vonatkozó kiegészítő támogatások

A szarvasmarha-tenyésztők szakmai szervezetei múlt szerdán találkoztak a mezőgazdasági minisztérium vezetőségével, Daniel Constantin tárcavezetővel és Achim Irimescu államtitkárral. A tenyésztők részéről jelen volt a Szarvasmarhatartók Országos Föderációja (a háromszéki gazdákat Ötvös Mózes képviselte), a Holstein-tenyésztők Egyesülete és a Húsmarhatartók Országos Egyesülete.