Klímaerdő telepítése - pályázati kiírás püspökségek részére

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A támogatás elnyerésére az a pályázó vagy pályázók konzorciuma jogosult, amely (illetve mely konzorcium tagjai):
- Románia területén működő püspökségek, vagy püspökségek és egyházközségek konzorciuma;
- rendelkezik a megfelelő infrastrukturális (saját földtulajdon) háttérrel a pályázati projekt megvalósításához (konzorcium esetén minden tagra érvényes);
- alkalmas a változó körülményekhez történő dinamikus alkalmazkodásra, beleértve az erdő telepítése projekt bővítésével, a folyamatok szükséges változtatásával, újra tervezésével, illetve újraszervezésével kapcsolatos feladatok ellátását is (konzorcium esetén minden tagra érvényes);
- legalább egy munkaviszonyban álló munkatárs rendelkezik felsőfokú erdészeti végzettséggel, minimum két év releváns szakmai gyakorlattal, valamint a magyar és a célország nyelvének anyanyelvi szintű ismeretével (konzorcium esetén legalább egy tagra érvényes);
- Alvállalkozó bevonása esetén az utobbi 2 pontot az alvállalkozó is teljesítheti. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció részeként a pályázónak mellékelnie kell az alvállalkozó cégbemutatását, kiemelve az alvállalkozónak a „klímaerdő telepítéséhez” kapcsolódó referenciáit.
- büntetőjogi felelőssége teljes tudatában hitelesen igazolja az elmúlt három évben az általa menedzselt, egyéb projektekre elnyert támogatásokat (amelyek összértéke a jelen pályázatban elnyerhető támogatással együtt sem érheti el az elmúlt 3 évet figyelembe véve a 7.500 EUR összeget) (konzorcium esetén minden tagra érvényes);

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE


Romániában, elsősorban Erdélyben klímaerdő telepítése – ezáltal is elősegítve az egyházi tulajdonban lévő, jelenleg műveletlen földek ökológiailag hasznosulását.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

A „klímaerdők telepítése” keretében a pályázó az alábbi fázisokhoz kérhet támogatást:
1. FÁZIS: Tervdokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése
A közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető megvalósítási tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- egy felsőfokú végzettséggel rendelkező erdész hosszú távú alkalmazásának terve;
- erdőtelepítési (ökológiai restaurációs) terv;
- erdőkezelési terv;
- szén-dioxid megkötési és monitorozási terv;
- az erdőtelepítést jóváhagyó hatósági engedély(ek).

Az erdőtelepítés jelen fázisára igényelhető támogatás összege hektáronként nem haladhatja meg az 50.000 HUF összeget (az ezen túlmenő vonatkozó összegeket a pályázónak kell biztosítania, és ezen költségekre tételesen a pályázati dokumentációjában is ki kell térnie).

2. FÁZIS: Telepítéssel kapcsolatos egyéb feladatok megvalósítása
A beruházás keretében az alábbi költségek számolhatók el:
- az új erdők telepítési munkái, ide értve a talaj előkészítést, az erdősítést / szaporító anyag beszerzését, valamint az erdőgondozást és a pótlást,
- az erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések beszerzése  vagy felújítása;
- szakemberek alkalmazása;
- szén-dioxid monitorozás.
Az erdőtelepítés jelen fázisára igényelhető támogatás összege hektáronként nem haladhatja meg az 1.400.000 HUF összeget (az ezen túlmenő vonatkozó összegeket a pályázónak kell biztosítania, és ezen költségekre tételesen a pályázati dokumentációjában is ki kell térnie).
Tanácsadás
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, a telepítése projekt megvalósításához kapcsolódó tanácsadás költségei.
A tanácsadás összes költsége nem haladhatja meg a megküldött pályázat tárgyát képező projekt összes elszámolható költségének 5%-át.
Képzés, betanítás
A fejlesztésekhez kapcsolódó betanítás költségei.
A képzés, betanítás összes költsége nem haladhatja meg a megküldött pályázat tárgyát képező projekt összes elszámolható költségének 10%-át.
Egyéb elszámolható költségek
• Bér- és járulékköltségek;
• működési költségek (rezsi).

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS FORMÁJA
- maximum 2.000.000 HUF

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projektet annak teljes végső (fizikai és pénzügyi) befejezését követően:
• (az 1. fázis megvalósulása esetén) 1 éven belül megkezdi a „klímaerdő telepítés” második fázisát;
• (2. fázis megvalósulása esetén) a beszerzett gépeket, eszközöket 3 évig nem idegeníti el nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe, továbbá a klímaerdőt 5 évig az adott régióban fenntartja és gondozza, ápolja.

LEADÁSI HATÁRIDŐ
• 2009.  február 19. (péntek) a VFK-hoz
• 2009. március 1. (hétfő) a Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.-hez

A teljes kiírás megtalálható a 'Letöltések' menüpontban "klima kiiras" néven

www.corvinus.hu

Szigorítják a földvásárlás feltételeit

Szigorítani készül a román kormány a hazai és külföldi magán- személyek földvásárlásának feltételeit, de letett arról, hogy száz hektáros birtokhatárt vezessen be – derült ki egy sürgősségi kormányrendelet tervezetéből, amelyet csütörtökön ismertetett a román média.

Hét százalékkal nőtt az ipari termelés

2012 hasonló időszakához viszonyítva az idei esztendő első kilenc hónapjában 7%-kal nőtt az ipari termelés, a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított index szerint a növekedés 6,2%-os volt – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

IMF: stabilizálódik a nemzetközi pénzügyi rendszer

A nemzetközi pénzügyi rendszer átalakulások sorozatán keresztül halad a nagyobb stabilitás felé – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap októberi „Fiscal Monitor" elemzése.

Emelik a vidékfejlesztési tervben pályázható fejezetek számát

A legújabb információk szerint az új, a 2014 és 2020 közötti időszakra érvényes vidékfejlesztési tervben nem 11, hanem 14 pályázható fejezetet indítanak. Az új vidékfejlesztési terv elké- szítését az osztrák GBI Consulting szaktanácsadó cég végzi, mun­kájában nyolc romániai intézmény és mezőgazdasági e- gyetem segíti. Természe­tesen a terv kidolgozásánál a szakmi- nisztérium adja meg az irányokat, ő dönti el, hogy mely pályázati területeket kezelik majd elsődlegesen.

Már a válság utánra készül az Eurócsoport

A német kormánnyal ellentétben valamennyi uniós intézmény jogi szolgálata azon a véleményen van, hogy nem kell EU-szerződést módosítani az egységes bankszanálási mechanizmus létrehozásához. Az EKB alelnöke szerint átmenetileg az ESM nyújthatna kölcsönt a majdani bankszanálási alapnak.

Csökkentek a fogyasztói árak

Az élelmiszerárak 0,8 százalékos csökkenése nyomán augusztusban 0,2 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak júliushoz képest, az éves inflációs ráta 3,67 százalékra esett vissza, mutatnak rá az Országos Statisztikai Hivatal (INS) által a szerdán közzétett adatok.

Az energiapiaci liberalizáció ára

Július elsejétől újabb tétellel „bővült” a villanyszámla. A piaci versenytételnek nevezett elemmel a fogyasztók a most elkezdődött energiapiaci liberalizációt fizetik meg.

Háromszéken teret veszít a krumplitermelés

Diszkriminálják a pityóka termelőket, hívták fel a Sepsiszentgyörgyre látogató Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter figyelmét a termelők és kézdivásárhelyi kutatóállomás vezetői.

Támogatáselőleg juhtartó gazdáknak

Hétfőtől a juh- és kecsketenyésztő gazdák igényelhetik az állataik után járó támogatások előlegben történő kifizetését, melyre a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) min­den nagyobb bankkal – Transilvania, Raiffeisen, BCR, BRD, OTP, CEC, ProCredit, Intesa Saopaolo – szerződött. Állatonként 30 lej igényelhető – tudtuk meg Marius Popicától, az intézmény aligazgatójától.

Változhatnak a szarvasmarhatartásra vonatkozó kiegészítő támogatások

A szarvasmarha-tenyésztők szakmai szervezetei múlt szerdán találkoztak a mezőgazdasági minisztérium vezetőségével, Daniel Constantin tárcavezetővel és Achim Irimescu államtitkárral. A tenyésztők részéről jelen volt a Szarvasmarhatartók Országos Föderációja (a háromszéki gazdákat Ötvös Mózes képviselte), a Holstein-tenyésztők Egyesülete és a Húsmarhatartók Országos Egyesülete.