Változhatnak a szarvasmarhatartásra vonatkozó kiegészítő támogatások

A szarvasmarha-tenyésztők szakmai szervezetei múlt szerdán találkoztak a mezőgazdasági minisztérium vezetőségével, Daniel Constantin tárcavezetővel és Achim Irimescu államtitkárral. A tenyésztők részéről jelen volt a Szarvasmarhatartók Országos Föderációja (a háromszéki gazdákat Ötvös Mózes képviselte), a Holstein-tenyésztők Egyesülete és a Húsmarhatartók Országos Egyesülete.

 

Az országos kiegészítő támogatásokról, a szükséges módosításokról tárgyaltak. Az unió szakbizottságával való egyeztetések során Románia még két-három év haladékot kapott, hogy országos kiegészítő támogatásokat is fizethessen a gazdáknak, így csökkentve a különbségeket az unió régebbi és új tagállamai között. A tárgyalás eredményeként a szakmai szervezetek ígéretet kaptak, hogy 2013-ban a kiegészítő támogatásoknál a 2013. január elsejei állatlétszámot veszik alapul. Eddig köztudottan a 2008. január 31-i adatok szerint, a gazdaságban levő, 6 hónapnál korosabb állat után fizették a „háromtehenes támogatást”. De nem mindegy az alapul vett létszám, ugyanis az évente kifizetett támogatás értéke fix összeg volt. Országos szinten az állatállomány az eltelt öt év alatt több mint 20 százalékkal esett, így lehetőség nyílik arra, hogy egyedenként a gazdának több pénzt fizessen a szakminisztérium tartási támogatásként. Eddigi közel 1,6 millió egyedre oszlott a támogatás összege, holott nagyon sokan teljesen felszámolták az állományt vagy csökkentették a létszámot.

A mostani tárgyalás eredményeként a tej- és húságazatban a 2013. január 1-jén a gazdaságban tartott állatlétszám lenne a meghatározó, a tej esetében pedig feltételül szabnák, hogy a 2012–2013-as kvótaévben a közvetlenül eladott vagy feldolgozóhoz leadott mennyiség meghaladja a 3000 litert. Ugyan­akkor a tejágazatban – a leadott tej­mennyiség függvényében – a gazdaságok tonnánkénti pluszprémiumot is kapnának.

Feltétel továbbá, hogy a gazdaságok szerepeljenek az országos nyilvántartásban és az állat-egészségügyi hatóság betegségmegelőző és kezelési országos programjában. Arról is tárgyaltak, hogy a 20 fejőstehénnél nagyobb létszámú gazdaságok számára kötelezővé tennék a tejkontroll bevezetését és utólagosan a törzskönyv vezetését is. Vál­tozás lenne, hogy a támogatást igénylőnek bizonyítania kellene állattenyésztői minőségét egy országos szinten is elismert szakmai szervezet által kiállított okirattal. Ez a feltétel egyelőre függőben maradt, mivel az egyesületi tagságra vonatkozó kötelezettség bevezetéséhez szükséges az unió szakbizottságának jóváhagyása, de a folyamodványra még nem érkezett válasz Brüsszelből.

 

Forras:erdely.ma

Szigorítják a földvásárlás feltételeit

Szigorítani készül a román kormány a hazai és külföldi magán- személyek földvásárlásának feltételeit, de letett arról, hogy száz hektáros birtokhatárt vezessen be – derült ki egy sürgősségi kormányrendelet tervezetéből, amelyet csütörtökön ismertetett a román média.

Hét százalékkal nőtt az ipari termelés

2012 hasonló időszakához viszonyítva az idei esztendő első kilenc hónapjában 7%-kal nőtt az ipari termelés, a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított index szerint a növekedés 6,2%-os volt – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

IMF: stabilizálódik a nemzetközi pénzügyi rendszer

A nemzetközi pénzügyi rendszer átalakulások sorozatán keresztül halad a nagyobb stabilitás felé – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap októberi „Fiscal Monitor" elemzése.

Emelik a vidékfejlesztési tervben pályázható fejezetek számát

A legújabb információk szerint az új, a 2014 és 2020 közötti időszakra érvényes vidékfejlesztési tervben nem 11, hanem 14 pályázható fejezetet indítanak. Az új vidékfejlesztési terv elké- szítését az osztrák GBI Consulting szaktanácsadó cég végzi, mun­kájában nyolc romániai intézmény és mezőgazdasági e- gyetem segíti. Természe­tesen a terv kidolgozásánál a szakmi- nisztérium adja meg az irányokat, ő dönti el, hogy mely pályázati területeket kezelik majd elsődlegesen.

Már a válság utánra készül az Eurócsoport

A német kormánnyal ellentétben valamennyi uniós intézmény jogi szolgálata azon a véleményen van, hogy nem kell EU-szerződést módosítani az egységes bankszanálási mechanizmus létrehozásához. Az EKB alelnöke szerint átmenetileg az ESM nyújthatna kölcsönt a majdani bankszanálási alapnak.

Csökkentek a fogyasztói árak

Az élelmiszerárak 0,8 százalékos csökkenése nyomán augusztusban 0,2 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak júliushoz képest, az éves inflációs ráta 3,67 százalékra esett vissza, mutatnak rá az Országos Statisztikai Hivatal (INS) által a szerdán közzétett adatok.

Az energiapiaci liberalizáció ára

Július elsejétől újabb tétellel „bővült” a villanyszámla. A piaci versenytételnek nevezett elemmel a fogyasztók a most elkezdődött energiapiaci liberalizációt fizetik meg.

Háromszéken teret veszít a krumplitermelés

Diszkriminálják a pityóka termelőket, hívták fel a Sepsiszentgyörgyre látogató Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter figyelmét a termelők és kézdivásárhelyi kutatóállomás vezetői.

Támogatáselőleg juhtartó gazdáknak

Hétfőtől a juh- és kecsketenyésztő gazdák igényelhetik az állataik után járó támogatások előlegben történő kifizetését, melyre a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) min­den nagyobb bankkal – Transilvania, Raiffeisen, BCR, BRD, OTP, CEC, ProCredit, Intesa Saopaolo – szerződött. Állatonként 30 lej igényelhető – tudtuk meg Marius Popicától, az intézmény aligazgatójától.

Románia adósságokat törleszt

Több mint 164 millió eurót fizet most vissza Románia a Nemzetközi Valutaalapnak. A kormánynak a 2009-ben megkötött készenléti hitelmegállapodás törlesztőrészleteit és a kamatokat kell kifizetnie.