Pályázat udvarhelyszéki civileknek, vállalkozóknak, egyházi képviselőknek

A Civitas Alapítvány által koordinált Hagyományaink gyümölcsei projekt elsősorban az udvarhelyszéki közösségeknek, gazdáknak kíván segíteni abban, hogy a hagyományos gyümölcsösök gondozásával, a gyümölcsökből készített termékek értékesítésével fenntarthatóbbá tegyék közösségeiket, környezetüket és helyben biztosítsák megélhetésüket.


Bár a hagyományokhoz nyúl vissza, mégis újszerű ez a kezdeményezés. Szemléletváltásra, tanulásra, újszerű cselekvésre sarkall. Szeretnénk, ha minél többen odafigyelnének a hagyományos gyümölcseinkre, a belőlük készülő egészséges finomságokra, a hozzájuk fűződő gazdálkodási módra, szokásokra. Ezzel a szándékkal hirdetjük meg e pályázati felhívást.

A pályázat célja: nyilvánosságot teremteni, minél több személyt mozgósítani és felhívni a figyelmet a hagyományos gyümölcstermesztésre, gyümölcsökre és ezek feldolgozási módozataira, a környezetünk ily módon történő megóvására, valamint közösségünk fejlődésére is.

Támogatott tevékenységek: bármilyen tevékenységi forma, amely a fent jelzett témakörrel kapcsolatban értéket és nyilvánosságot teremt, valamint minél több személyt von be, tájékoztat. Ilyen tevékenységek lehetnek például vetélkedők vagy más közösségi események szervezése stb.

Pályázók köre: udvarhelyszéki székhelyű civil szervezetek, óvodák, iskolák, egyházak, önkormányzatok, vállalkozások.

A projektek megvalósításának időtartama: 2010. január 15. – március 30.

Megpályázható összeg: a teljes pályázati keret 20.000 lej. (Min. 3 pályázatot kívánunk támogatni.) Ez résztámogatás, melyhez minden pályázó min. 10%-os önrészt kell hozzátegyen. Az önrész lehet önkéntes munka, lehet más forrásból szerzett támogatás.

A pályázat leadási határideje: 2009. december 21. (délután 16 óráig, beérkezés ideje)

A pályázatokat az alapítvány pályázati űrlapján és az abban kért mellékletek csatolásával lehet benyújtani nyomtatott formában, 1 példányban. A pályázati űrlapot az alapítvány székhelyén lehet átvenni személyesen vagy letölthető a következő honlapokról: www.szekelygyumolcs.ro, www.civitas.ro

A nyomtatott pályázatokat vagy személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni a következő címre: Civitas Alapítvány, Székelyudvarhely – 535600, Bethlen Gábor u. 43, Hargita megye, a jelzett időpontig.

Eredményhirdetés: 2010. január 15.

További kérdésekkel forduljanak bizalommal hozzánk!
(tel/fax: 0266-218481, e-mail: office.udv@civitas.ro)

A Hagyományaink gyümölcsei projektet – melynek e pályázati program is része – a Norvég Kormány támogatja, a Norvég Együttműködési Program a Gazdasági Növekedésért és Fenntartható Fejlesztésért Romániában program keretében.

2009.11.23.

www.erdely.ma

Szigorítják a földvásárlás feltételeit

Szigorítani készül a román kormány a hazai és külföldi magán- személyek földvásárlásának feltételeit, de letett arról, hogy száz hektáros birtokhatárt vezessen be – derült ki egy sürgősségi kormányrendelet tervezetéből, amelyet csütörtökön ismertetett a román média.

Hét százalékkal nőtt az ipari termelés

2012 hasonló időszakához viszonyítva az idei esztendő első kilenc hónapjában 7%-kal nőtt az ipari termelés, a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított index szerint a növekedés 6,2%-os volt – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

IMF: stabilizálódik a nemzetközi pénzügyi rendszer

A nemzetközi pénzügyi rendszer átalakulások sorozatán keresztül halad a nagyobb stabilitás felé – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap októberi „Fiscal Monitor" elemzése.

Emelik a vidékfejlesztési tervben pályázható fejezetek számát

A legújabb információk szerint az új, a 2014 és 2020 közötti időszakra érvényes vidékfejlesztési tervben nem 11, hanem 14 pályázható fejezetet indítanak. Az új vidékfejlesztési terv elké- szítését az osztrák GBI Consulting szaktanácsadó cég végzi, mun­kájában nyolc romániai intézmény és mezőgazdasági e- gyetem segíti. Természe­tesen a terv kidolgozásánál a szakmi- nisztérium adja meg az irányokat, ő dönti el, hogy mely pályázati területeket kezelik majd elsődlegesen.

Már a válság utánra készül az Eurócsoport

A német kormánnyal ellentétben valamennyi uniós intézmény jogi szolgálata azon a véleményen van, hogy nem kell EU-szerződést módosítani az egységes bankszanálási mechanizmus létrehozásához. Az EKB alelnöke szerint átmenetileg az ESM nyújthatna kölcsönt a majdani bankszanálási alapnak.

Csökkentek a fogyasztói árak

Az élelmiszerárak 0,8 százalékos csökkenése nyomán augusztusban 0,2 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak júliushoz képest, az éves inflációs ráta 3,67 százalékra esett vissza, mutatnak rá az Országos Statisztikai Hivatal (INS) által a szerdán közzétett adatok.

Az energiapiaci liberalizáció ára

Július elsejétől újabb tétellel „bővült” a villanyszámla. A piaci versenytételnek nevezett elemmel a fogyasztók a most elkezdődött energiapiaci liberalizációt fizetik meg.

Háromszéken teret veszít a krumplitermelés

Diszkriminálják a pityóka termelőket, hívták fel a Sepsiszentgyörgyre látogató Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter figyelmét a termelők és kézdivásárhelyi kutatóállomás vezetői.

Támogatáselőleg juhtartó gazdáknak

Hétfőtől a juh- és kecsketenyésztő gazdák igényelhetik az állataik után járó támogatások előlegben történő kifizetését, melyre a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) min­den nagyobb bankkal – Transilvania, Raiffeisen, BCR, BRD, OTP, CEC, ProCredit, Intesa Saopaolo – szerződött. Állatonként 30 lej igényelhető – tudtuk meg Marius Popicától, az intézmény aligazgatójától.

Változhatnak a szarvasmarhatartásra vonatkozó kiegészítő támogatások

A szarvasmarha-tenyésztők szakmai szervezetei múlt szerdán találkoztak a mezőgazdasági minisztérium vezetőségével, Daniel Constantin tárcavezetővel és Achim Irimescu államtitkárral. A tenyésztők részéről jelen volt a Szarvasmarhatartók Országos Föderációja (a háromszéki gazdákat Ötvös Mózes képviselte), a Holstein-tenyésztők Egyesülete és a Húsmarhatartók Országos Egyesülete.