Eldőlt: osztrák cég készíti el az új, 2014 és 2020 közötti időszakban érvényes vidékfejlesztési tervet.

A mezőgazdasági minisztérium vezetőinek tavalyi számítása szerint idén nyárig el kellett volna készülnie a következő hétéves időszakra érvényes új vidékfejlesztési tervnek.

 

A dolgok kissé megcsúsztak, de múlt pénteken az osztrák GBI Consulting szaktanácsadó céggel megkötötték a szerződést. A hírt Achim Irimescu államtitkár jelentette be, kiemelve, hogy nehézségekbe ütköztek a szakcég kiválasztásánál, öt cég vett részt a ver­senytárgyaláson, ezért a késés. A nyertes osztrák szaktanácsadó cég munkáját nyolc romániai intézmény és mezőgaz­dasági egyetem segíti. Természetesen a terv kidolgozásánál a szakminisztérium adja meg az irá­nyokat és dönti el, hogy mely pályázati területeket kezelik elsődlegesen az említett időszakban. Az osztrák cég a terv elkészítését 3,5 millió euróért vállalta, amit uniós alapokból fizetnek.


A cég erre a területre szakosodott, más uniós országoknak is készített és készít vidékfejlesztési terveket, a szakemberei közt található Franz Fischler volt uniós mezőgazdasági biztos, Da­cian Cioloş elődje. A szerződés értelmében október elejéig el kell készülnie a vidékfejlesztési terv első változatának, majd – a minisztérium vezetősége úgy véli – a szakmai egye­sületekkel és partnerekkel való megbeszélés és átdolgozás után jövő év januárjában el tudják küldeni az unió szakbizottságához jóváhagyásra.

A szak­tárca felelősei állítják, hogy az új prog­ramba csak a legfontosabb, a be­ruházások megvalósítását célzó pályázható fejezeteket foglalják bele. „Nem szándékszunk pályázható, uniós és nemzeti költségvetésből származó pénzeket biztosítani az összes 25 pályáz­ható fejezetre, mint eddig, de mindenképp megmaradnak a beruházásokat célzó pályázható területek, amelyek a vidéki infrastruktúra és a farmok, a fiatalok vidéki megtelepedésének támo­gatását, valamint a mező­gazdasági élelmiszeripar korszerűsítési beruházásait valósítják meg.

Elsősorban a 322-es (falufejlesztés, a vidéki szolgáltatások bővítése és korszerűsítése, a vidéki örökség megőrzése), a 121-es (a gazdaságok korszerűsítése), 112-es (fiatal gazdák vidéki megtelepedésének tá­mogatása) és 123-as (mezőgazdasági és erdészeti termékek hozzáadott értékének növelése) fejezetekre gondo­lunk” – mondták. Az államtitkár be­jelentése szerint az új tervben csak 11 pályázható fejezet lesz.

Románia a 2014 és 2020 közötti időszakban 7,1 milliárd eurót kap az uniótól vidékfejlesztésre és a gazdaságok korszerűsítésére. Ebből a szakminisztérium elgondolása szerint egymilliárdot a vidéki infrastruktúra javítására és kiépítésére fordítanak, 30 százalékot pedig a környezetjavításra, hegyvidéki hátrányos övezetek támogatására és olyan farmszintű beruházásokra, amelyek célul tűzik ki a környe­zetjavítást.

Az már biztosra vehető, hogy a 141-es, félig önfenntartó gazdaságok támogatása című fejezetre nem lehet majd pályázni, az államtitkár szerint nem ösztönzi a kisgazdaságok fejlesztését, csak a túlélésüket segítette. Vi­szont a nemrég jóváhagyott új Közös Ag­rárpolitika irányelvei szerint Romá­niának lehetősége lesz a kisgazdaságokat támogatni. Dacian Cioloş mezőgaz­dasági uniós biztos azt nyilatkozta, hogy az új romániai vidékfejlesztési tervben szigorúan helyet kell kapnia e támogatási formának. „Nem lesz a prémiumként kapott évi 1500 euró (öt éven keresztül – szerk. megj.) a félig önfenn­tartó gazdaságok esetében, de lehetőség lesz arra, hogy önrész nélküli pénzbeli támogatást kapjanak leg­több 15 000 euró értékben a kisgazdaságok. Ehhez egyszerű beruházási és korszerűsítési terv szükséges, amely­nek megvalósítá­sát a pályázónak bizonyítania kell.”

 

Forras:erdely.ma

Szigorítják a földvásárlás feltételeit

Szigorítani készül a román kormány a hazai és külföldi magán- személyek földvásárlásának feltételeit, de letett arról, hogy száz hektáros birtokhatárt vezessen be – derült ki egy sürgősségi kormányrendelet tervezetéből, amelyet csütörtökön ismertetett a román média.

Hét százalékkal nőtt az ipari termelés

2012 hasonló időszakához viszonyítva az idei esztendő első kilenc hónapjában 7%-kal nőtt az ipari termelés, a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított index szerint a növekedés 6,2%-os volt – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

IMF: stabilizálódik a nemzetközi pénzügyi rendszer

A nemzetközi pénzügyi rendszer átalakulások sorozatán keresztül halad a nagyobb stabilitás felé – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap októberi „Fiscal Monitor" elemzése.

Emelik a vidékfejlesztési tervben pályázható fejezetek számát

A legújabb információk szerint az új, a 2014 és 2020 közötti időszakra érvényes vidékfejlesztési tervben nem 11, hanem 14 pályázható fejezetet indítanak. Az új vidékfejlesztési terv elké- szítését az osztrák GBI Consulting szaktanácsadó cég végzi, mun­kájában nyolc romániai intézmény és mezőgazdasági e- gyetem segíti. Természe­tesen a terv kidolgozásánál a szakmi- nisztérium adja meg az irányokat, ő dönti el, hogy mely pályázati területeket kezelik majd elsődlegesen.

Már a válság utánra készül az Eurócsoport

A német kormánnyal ellentétben valamennyi uniós intézmény jogi szolgálata azon a véleményen van, hogy nem kell EU-szerződést módosítani az egységes bankszanálási mechanizmus létrehozásához. Az EKB alelnöke szerint átmenetileg az ESM nyújthatna kölcsönt a majdani bankszanálási alapnak.

Csökkentek a fogyasztói árak

Az élelmiszerárak 0,8 százalékos csökkenése nyomán augusztusban 0,2 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak júliushoz képest, az éves inflációs ráta 3,67 százalékra esett vissza, mutatnak rá az Országos Statisztikai Hivatal (INS) által a szerdán közzétett adatok.

Az energiapiaci liberalizáció ára

Július elsejétől újabb tétellel „bővült” a villanyszámla. A piaci versenytételnek nevezett elemmel a fogyasztók a most elkezdődött energiapiaci liberalizációt fizetik meg.

Háromszéken teret veszít a krumplitermelés

Diszkriminálják a pityóka termelőket, hívták fel a Sepsiszentgyörgyre látogató Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter figyelmét a termelők és kézdivásárhelyi kutatóállomás vezetői.

Támogatáselőleg juhtartó gazdáknak

Hétfőtől a juh- és kecsketenyésztő gazdák igényelhetik az állataik után járó támogatások előlegben történő kifizetését, melyre a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) min­den nagyobb bankkal – Transilvania, Raiffeisen, BCR, BRD, OTP, CEC, ProCredit, Intesa Saopaolo – szerződött. Állatonként 30 lej igényelhető – tudtuk meg Marius Popicától, az intézmény aligazgatójától.

Változhatnak a szarvasmarhatartásra vonatkozó kiegészítő támogatások

A szarvasmarha-tenyésztők szakmai szervezetei múlt szerdán találkoztak a mezőgazdasági minisztérium vezetőségével, Daniel Constantin tárcavezetővel és Achim Irimescu államtitkárral. A tenyésztők részéről jelen volt a Szarvasmarhatartók Országos Föderációja (a háromszéki gazdákat Ötvös Mózes képviselte), a Holstein-tenyésztők Egyesülete és a Húsmarhatartók Országos Egyesülete.